cd

20 lanné


VANTA É BLAGÈ (SÉ MWEN KI KA)

Sé mwen ki, sé mwen ki ka

Lérépondè lévé lavwa ban mwen
Léjournalyé frapé lanmen a démen
Légranjouwa ban mwen on bèl boula
Létanbouyé annou konnyé léka
Léfrantiran ban mwen on bèl kadans
Olé vwazinaj oti lasistans
Mésyézédam pòté antansyon

Misyé Rojé sé on blagè, Jéra sé on vanta
Lè yo ka kontré yo, sé pou palé dè konkèt ayo
Yo pa jan ni pon défo, tout biten ka maché pou yo
Tousa ki fèt asi latè, sé parapòt a yo
Yo ka pran yo pou bondyé, dapré yo sé yo ki ka ménné
Tousa ki bèl tousa ki bon, pé pa jan fèt san yo
Mézanmi i lè pou ouvè zyé

Misyé Rojé sé on blagè, Jéra sé on vanta
Lè yo ka kontré yo, sé pou palé dè konkèt ayo
Yo pa jan ni pon défo, tout biten ka maché pou yo
Tousa ki fèt asi latè, sé parapòt a yo
Yo ka pran yo pou bondyé, dapré yo sé yo ki ka ménné
Tousa ki bèl tousa ki bon, pé pa jan fèt san yo
Mézanmi i lè pou ouvè zyé

Sé mwen ki ka fè solèy ka chofé
Sé mwen ki ka fè vanla ka vanté
Sé mwen ki ka fè lanmèla fwayé
Sé mwen ki ka fè latè touné
Sé mwen ki ka fè lalin ka kléré
Sé mwen ki ka fè lapli tonbé
Sé mwen ki ka, Sé mwen ki ka fè lalwa
Sé mwen ki ka, Sé mwen ki ka fè sòlda
Sé mwen ki ka, Sé mwen ki ka bawli konsa
Sé mwen ki ka fè joula ka wouvè
Sé mwen ki ka fè lannuit tonbé
Sé mwen ki ka fè papiyon volé
Sé mwen ki ka fè zozyo chanté

Mézanmi banmwen palé zòt, Adan péyi annou
Tini onlo blagè, tini vanta osi
Ou ka touvé yo an politik, yo adan rèlijyon
Sèktè a lékonomi, yo adan lakilti
Ou ka touvé yo an sendika, ka touvé yo adan ispòw osi
An péyi étranjé, yo ka pwoliféré
Padavwa sé lasosyété, sa i ka ménné yo a laktyalité
Sa'y enpòwtan pou yo, sé fè moun palé di yo
Mézanmi i lè pou wouvè zyé

Sé mwen ki, sé mwen ki ka

...