cd

20 lanné


MENNDE : Sinaé, o Sinaé, o Sinaé
Tan la poko paré Sinaé
Sinaé, o Sinaé, o Sinaé
Jou-la poko rivé, Sinaé

Menmsi ou ka vwè gwadloup chanjé figi
Avyon kon bilbiten chayé pikèt an nou, Sinaé
Menmsi ou tandé tin lotèl ka pousé
Moun-vini ka rantré, èvè tout mès a yo, Sinaé

Memnsi ou ka vwè yo ka fè bèl chimen
Wonpwen ka gaspiyé, loto ka pwan lanmen, Sinaé
Menmsi ou tandé tè-la ka déklasé
Pou yo fè bèl sité, èvè kaz é pisin, Sinaé

Menmsi ou vwè magazen ka éklò
Sé oplibèl ganm nou yé bèlté pa k'alé omawché, Sinaé
Menmsi ou tandé tout télé ka hélé
Lòdinatè a-yo, dènyé mak téléfòn an men a-yo

Menmsi ou vwè sé nou sòti pwèmyé
Adan bwè-é-manjé tousa ki pa tan nou, Sinaé
Menmsi ou tandé moun adan rèv a-yo
Ka konpwann yo sé nèg pli évoliyé, Sinaé

SOLO

Menmsi ou tandé tin déotwa ki janbé
Yo ka navigé an gran dlo gran diri, Sinaé
Pa rété gadé grad é fonksyon a-yo
Sa yo pa savé, yo mè-è ja démouné, Sinaé

Menmsi ou tandé èspésifisité
Sa sé kout sab an dlo, lélé pou gaga vwè, Sinaé
Politik o sé on gadmanjé
Sé nou menm ka signé kondanasyon an-nou, Sinaé

Péyi ka koulé é lèspri a-yo maré
Davwa yo ka fè fon si kannari a bèlmè, Sinaé
Péyi ka koulé é yo foutépanmal o
Pa kriyé chyen bopè pou pé tini on zo, Sinaé

Chomaj èvè vyolans sé dé jimo anrajé
Ka tranglé Gwadloup é dwòg zépon a yo, Sinaé
Kouyonné mèdsen, malad pa ka géri o
Bobo-la angòjé, ki jou i ké Krévé, Sinaé