cd

20 lanné


LEWOZ : LANMOU SAKRIFYÉ

Yééééé fanm, ka ou ka fè mwen jòdila
Yééééé fanm, ka ou ka fè mwen o
Mwen pa vini pou mwen rété
An vérité mwen vini enmé'w

Kriyé lérépondè, lévé lavwa lévé
Kriyé lérépondè, chéri lavwa ban mwen
Pa vini pou mwen rété
An vérité mwen vini enmé'w

San lanmou si latè, nonm té ké vwè mizè
San lanmou asi latè, nonm té ké maché tèt anlè
Pa vini pou mwen rété
An vérité mwen vini enmé'w

Dèpi mwen té toupiti, sé lanmou ki ka kondui mwen
Lè mwen té toupiti, sé lanmou té ka bèwsé mwen
Pa vini pou mwen rété
An vérité mwen vini enmé'w

Santiman prizonnyé, mwen kondanné a enmé'w (doudou)
Lèspri an mwen prizonnyé, adan on larèl a lanmou
Pa vini pou mwen rété
An vérité mwen vini enmé'w

Dèpi mwen té toupiti, manmanmwen té ka ménné mwen èvè'y
Lè mwen té toupiti, pap'an mwen té ka chayé mwen
Pa vini pou mwen rété
An vérité mwen vin pou enmé'w

Kriyé lérépondè, lévé lavwa lévé
Kriyé lérépondè, kouté soufwans mwen
Pa vini pou mwen rété
An vérité mwen vini enmé'w

É si ou vlé mwen pati an ké kité lajol a débwa-aw doudou
É menmsi ou ka pati, lanmou an nou pé ké obliyé
Pa vini pou mwen rété
An vérité mwen vin pou enmé'w

Élas sa maléré, ayayay sa dézolan
Élas sa doulouré, woy sa anmègdan
Pa vini pou mwen rété
An vérité mwen vin pou enmé'w

Dèpi mwen té toupiti, sé lanmou ki ka kondui mwen
Lè mwen té toupiti, sé lanmou té ka bèwsé mwen
Pa vini pou mwen rété
An vérité mwen vini enmé'w