cd

20 lanné


GRANDJANBEL : Déladé ladéladé lala
Oulélé ladé ladé ladé lala
Déladé ladéladé lala
Oulé ladé ladé ladé ladé lala

On tipawòl ka di'w asi latè
Sé Kouto sèl konnèt kyè a jiwomon
Lérépondè konnèt soufrans an-mwen
Létanbouyé osi savé sa an ja pasé

An ja enmé twa fwa adan vi an-mwen
Pwèmyé fwa-la an tonbé asi on békin
Dézyèm fwa-la an kontré on manmandlo
Mésyé twazyèm fwa-la an touvé on pwason solèy

Lapli tonbé bay a lanmou pa plen
Sòlèy chofé lenbé pa déséché
Siklòn pasé i pa chayé lèspwa
Lanmoun rété planté andidan kyè an-mwen

An dé zyé a'w an vlé néyé kò an-mwen
Wi an dé bwa a'w an vlé ou voplé mwen
Adan kyè a'w an vlé ankayé mwen
Pou mwen pé vin rété an péyi a enmé

Fanm ka dédou ka pléré ajounou
Fanm agoulou ka varé asi lanmou
Fanm a doukou ka chiktayé lanmou
Elas fanm kon chatou yo ka maré'w an kou

SOLO

Wi dé zyé a'w té 'é pé zétwal an-mwen
Wi dé bwa a'w té 'é pé lajòl an-mwen
Fondè a kyè a'w té 'é pé chapèl an-mwen
Pou mwen pé vin limé flanm a bonè an-mwen

Lèwvwè ou kontan ou kriyé Fwanzo siwo
Fwanzo pli dou pasé sikakoko
Lè ou kòlè ou rélé Fwanzo bouva
Men ou vlé vwè'y viré adan pyé a kwa-la

An ja enmé twa fwa adan vi an-mwen
Pwèmyé fwa-la an tonbé asi on békin
Dézyèm fwa-la an tonbé si on manmandlo
Mésyé twazyèm fwa-la an touvé on pwason solèy.