cd

20 lanné


GRAJ : Oulé ladé lalaa dédé ladé lala
Oulé ladé lala dédé ladé lala
Oulé ladé lala dédé ladé lala
Oulé ladé lala dédé ladé ladé lala

Mwen pa on mantimantè élas, mwen pa on gyérisè
Mwen pa on divinè i laj a Lapousignè
Mwen pa on moun angajé, an pa ni afè é Makmawon
Men épi on bèl tichanté an pé voyé'w a loriyan

Woy, anba on pyé ofilao, an palé é gangann a yo
An sizé an lonbraj a-yo mwen fè léko dépalé
An détouné matlo? adan siyaj a manmandlo
An fè banbou pléré adan siren a labadijou

Woy, mwen pé fè jou-la wouvè, an ka chanté on grandjanbèl
Mwen fè sòlèy kouché an ka voyé on ti woulé
Ba moun ki ozabwa, an ka piké on kaladja
Men si kyè a-yo opiyaj, an ké ba yo on bèl ti graj

Woy, pou on bab pou on kòz, an ké chanté on vayan léwòz
Lè ou ochan kon taktak, rimèd-la sé on toumblak
Lè sé pou défilé an ka maché asi menndé
Men pou sa ki ja an kriz, an ka mandé on ti rèpwiz

SOLO

Woy, sonné Ka-la sonné pòté légla ba yo
jouwé 7 konnyé ban mwen pou doub 6 pa maré yo
Makyé 3 pa ban mwen, pou pé viré alenfini
Mi adan on wonn a limyè, mwen doubout pou létèwnité

Woy sonné ka-la sonné pòté légla ba yo
Wouvè syèl-la ba yo pou lésen vin vwè yo
An katchimen a van, an tan-é-sézon a Gwokato
Kléré chimen ba yo pa kité yo kon nanm danné

Woy, épi Gwoka mésyé, ou pé vini mèt a dlo
Mondyé èvè gwoka ou pé kléré kon flanm-difé
Ou sé souf a lavi, ou byen chouké adan latè
Gwoka tini lanmou, i konsakré, sé on lakansyèl

Oulé ladé lalaa dédé ladé lala
Oulé ladé lala dédé ladé lala
Oulé ladé lala dédé ladé lala
Oulé ladé lala dédé ladé ladé lala