cd

20 lanné


GRAJ : An péké enmé ankò

An pé ké enmé ankò, an pé ké enmé ankò
An pé ké enmé ankò tan-la pasé i ja twota pou mwen
An pé ké enmé ankò, mwen pé ké enméw ankò
An pé ké enmé ankò tan-la pasé twota ja maré mwen

Alé kriyé lérépondè, lérépondè lévé lavwa lévé
An ka mandé lézasistans, pou yo chéri lavwa èvè mwen
Kriyé légranjouwa, légranjouwa lévé lavwa ban mwen
Alé chèché létanbouyé, on graj an armoni pou zòt konnyé

Prèmyé fwa mwen enmé an ka sonjé sé lékòl mwen té yé
Sa té rèd toubolman, mé fò mwen té vouè douvan
Mwen pé ké fè kon avan, mwen pé ké fè pon santiman
An touvé on solisyon, mwen ka pran dòt dispozisyon

Manman té ja di mwen pa jan blanmé on kontraryété
Papa té ja di mwen, sa ki ka rivé-w fò-w kontanté
Mwen ralé bout an mwen, mi jodijou mwen a dolé
An pa kay fòsé la vi, si lanmou pa ka vini

Mwen té vlé gérizon,mwen pati alé o doktè
Elas mwen ka mandé-y, ban mwen on rimèd pou lanmou
Mwen té bizwen konsèy, mwen kouri ay vouè labé-la
Toulédé yo di mwen, i twota pou mwen pé enmé

Alé kriyé lérépondè, lérépondè lévé lavwa lévé
An ka mandé lézasistans, pou yo chéri lavwa èvè mwen
Kriyé létanbouyé , létanbouyé konnyé ka la ban mwen
Mésyézédam mwen ka di zòt, on graj santimantal mwen ka chanté

Mwen travay jou kon lannuit, pou mwen té achté lanmou
Elas mwen kalkilé, an di mésyé la pen'n pa vo
Lanmou pa ka achté, lanmou-aw dwètèt sibmèwjé
Emosyon é sansasyon, ki ké baw satisfaksyon

Jwé é chanté lanmou, ka rézoné kon on kout tanbou
Tout tanbouyé savé, tanbou olwen toujou ni bèl son
Mé pou lanmou pwospéré, fò i an pwotèksyon raproché
Alò vini toupré anmwen, pou-w pé tann batman a kè anmwen