cd

MIZIK


PI NOU KALÉ …

Répondè
Pi nou kalé pi li bandé

Chan
Répondè an di-w lévé lavwé
Ay répondè an di-w lévé lavwé
Ay répondè an di-w fwapé lanmen
É é é é nou mélé (dé fwa)
Ay Lagwadloup ka an té di zòt
Ay Matinik o lann'alé la
Ay timoun-a malélivé (dé fwa)
Ay Lamétwopòl o lann'alé la
É é é é Gwadafrika
É é é é Gwadafrik
Ay lèmond antyé ka an té di zòt
Ay mi tè-la ja ka soukwé
Ay mi tè-la ja ka brenné
Non non non non papa la (dé fwa)
Ay létanbouyé ka an té di zòt o
Ay lérépondè o lann'alé la
É é é ékriyé mwé
Douman

Solo + répondè

Chan
Oy lérépondè lévé lavwé (dé fwa)
Ay lan démil vini rivé
Ay lan démil vini parèt
Non non non non papa la (dé fwa)
Ay lérépondè o lann'alé la
Kriyé, kriyé o André
Mandé, mandé o Bouché
Konpè Fwanzo o lann'alé la
Ay o Nadya
Ay Bénédéta