cd

MIZIK


PA NI DLO

Répondè

Pa ni dlo, an pa ni dlo (3)
Lapli pa tonbé koté an mwen

An ka kriyé lélokansyè pou fè mwen tandé lokans a yo
An ka mandé létanbouyé konnyé ka-la pou mwen pé ba zò on déba

Ni détwa jou pa ni dlo ka koulé an wobiné an mwen
an ka mandé ka ki pasé, ka ki rivé, poukwa dlo-la ra konsa

dèpi jiyé jis an désanm, lapli k'ann tonbé akontinyé
Rivyè débòdé, bèt ka néyé, moun ka hélé anmwé yo mélé
Apenn (2) karenm rivé, ja pa ni dlo, moun ozabwa é kò a yo

Kriyé lakonpagnidézo, kriyé préfè désidè
Pou pé mandé yo poukirézon, kijan sa fè, poukwa dlo-la ra konsa

Atoupannann asi Sentwòz lapli k'ann tonbé akontinyé
Ou ni kita janbé pon Gaba, rivé an Granntè, on gout dlo vé pa tonbé

Téléfoné lamétéwo poukisa lapli vé pa tonbé
Tini twa mwa mwen an ka véyé-y alorizon pon gout dlo vé pa rivé
tiyo a dlo-la menm pèsé
Tiyo ka fui, tiyo wouyé
Sé konsa dlo-la ka gaspiyé
Kifè si jòdla an pa ni dlo akaz an mwen

Ay kriyé lérépondè réponn alarèpriz
Alé kriyé létanbouyé jouwé alakadans
pa ni dlo (3), chak komin ni on jou i pa ni dlo

Lendi, zabim pa tini dlo
Mawdi, Mòwnalo pa ni dlo
Mèwkkrèdi, Okannal pa tini
Jédi, sé Moul ki pa ni
Vandrèdi, Sentann pa ni dlo
Sanmdi Senfanswa pa ni
Dimanch, kanta Pòwlwi é Lansbèwtran, on simenn san dlo sé ti afè pou Mawsèl

On séchèrès ki pa ni non, tout rivyè ba, tout ma séché
Lézotorité ka déklaré pa lavé loto é pa wouzé jaden

An tini on mòso kann planté, kann-la tou tizi, i vé pa lévé
An tini dé bèf adan on savann, zèb-la ra é lapli pa ka tonbé
Ka rété yo anni po é zo menmsi an sanblé dé branch zèb ba yo
An ka konté si dé gout dlo pou mwen pé vwè si an ka rivé a sové yo.

Nou tini moun entélijan, moun konpétan i ka réfléchi
An té ké mandé létèknisyen, lézenjényè é lédésidè
Si pa té ké tini on mwayen a lèwvwè dlo-la ka gaspiyé
Pou té ké mété enpé akoté pou sèvi èvè-y lè séchrès ka déklaré