cd

MIZIK


GRAJ : MIZIK

OULÉ A LA DÉ LA LA / OU LÉ LÉ A LA DÉ LA LA
OULÉ LÉ LÉ LÉ/LA DÉ LA DÉ LA LA
OULÉ LÉ LÉ LÉ/ OU LÉ LÉ A LA DÉ LA LA
OULÉLÉ LA DÉ LA/ LA DÉ lA DÉ LA LA

i
Mizik sé lanati, sé van-la ka lévé
Sé lanmè ka watché, rivyè ka déboulé
Sé on kokiyoko, sé tibèt an razyé
Sé lapli asi tòl, sé penn a filao

II
Woy! Mizik pé fè-w enmé, i pé fè-w ray osi
Sé konbòch anmègdé, sé jennjan an lenbé
Men mizik ka géri, mizik sé lanbéli
Mizik pé fè-w souri aprédavwa i fè-w pléré

III
Woy ! Mizik sé awmoni, men mizik sé lavi
Sé fanm adan lari lè yo an chalbari
Sé babyé, sé jiré men sé rèspé osi
Sé doulè a lanmò, sé timoun ka vini

IV
Woy! sé machann ka rélé pou yo vann daré a yo
Sé nonm adan konvwa ka wouklé dèyè lèspwa
Mizik pou pé défann soupen a maléré
Mizik pou gawoulé doubout douvan lalwa

SOLO
V
Woy! Mizik sé on longan, on dlo adan ravin
Mizik sé on légorin ka pléré sitèlman
Kon chanté a zozyo, mizik sé mélodi
Mizik atètipo, mizik pa ka fini

VI
Woy! Mizik sé bokantaj, mizik sé liyannaj
Mizik ka pwan balan kon vòl a zòtolan
Mizik pa opiyaj, mizik sé kankangnan
I réglé kon lòlòj men i pa ka pwan kalòj

VII
Woy! Chak pèp asi latè yo tini mizik a yo
Mizik sé on langaj pou yo pé sa palé
Ni a kòd, ni a van mizik sé enstriman
Men i bèl toubòlman lèwvwè i jouwé épi tanbou