cd

MIZIK


KASAYÉ ENMÉ

Chan :
Jojo poko enmé, i ka pozé-y kèstyon
Jojo sélibatè, poko ni santiman
I ka aprann lavi, ka chèché lanmou osi
Jojo ka mandé mwen, kijan sayé lè ou enmé

Répondè :
Oudéladé lala, dédéladé lala
Oudéladé lala, dédéladé lala
Oudéladé lala, déladéladé lala
Oudéladé lala, déladéladé lala

Enmé sé pawtajé, san atann yo mandé-w
Enmé sé lè ou ka bay, san kriyé wayayay
Enmé sé pawdoné, lè kè a-w ka pléré
Jennjan i poko enmé, pé pa savé kasayé

Lèwvwè ou enmé, tout kò a-w ka tranblé
Lèwvwè ou enmé, lèspri a-w ka vwayajé
Touléjou bèl pou vou, ka santi-w byen jòdijou
Moun ki poko enmé, pépa savé kasayé

Enmé sé libèté, a pa lè ou prizonnyé
Enmé sé yonnalòt, on men ka lavé lòt o
Enmé sé fè plézi, a pa yenki pran plézi
Gason i poko enmé, pé pa savé kasayé

Konfyans é vérité, sé fanmi a enmé
Sensérité rèspé, ka fè kò épi enmé o
Enmé sé préféré lòt-la plis ki ou enmé-w
Mafi si ou po'o enmé, ou pé pa savé kasayé

Lésantimantal

Jojo ka èspéré, jou a li ké rivé
A pa pas ou présé, ou ké pé fè solèy lévé
Pasyans épi kouraj, lanmou pa tini laj
Apatoudi kouri, bèl lanmou pa ka manti

Enmé sé aksèpté, lòt-la jan i yé
Lanmou pa konnèt, pantalon ki pyésé
Lè lanmou toutouni, i pa tini pon pli
Ou pé fè sa ou vlé, lanmou pa ka dégizé

An vérité lanmou, pé pa diré toujou
Si ou pa ka kiltivé-y, i pé ké dévlopé
Kominikasyon, ka prézèwvé lanmou
Enmé sé ay ansanm, adan on menm dirèksyon