cd

MIZIK


LÈWÒZ : ÉGAL PYÈT

O MARIGO O MARIGO WAYAYAY
MARIGO
BOUWO-LA FÈ MWEN ATROSITÈ
SA MALÈRÈ

I
Oti répondè woté mwen an soufwans, kasayé
An sé tikoukya, mwen aladéfans o
Tanbouyé tonbé anrèpriz
Bouwo-la konsidéré an sé zannimo

II
On nonm pa fèt pou i ralé kabwèt, sa sé vré
Fanm pa si latè pou ranpé atè, bouwo
Vwè mizè akontinyé
Toupannan légwo ka néyé kyè a yo

III
On nonm pa dwètèt oblijé pléré, kasayé
É mandé padon, viv alamandisité
Fè fon si tanprisouplè
Pou i pé gangné on lavi, sa maléré

IV
Bouwo-la vini é lang a-y plen fyèl, sa sé vrè
Voyé si do an mwen kon machann katèl, o
Trenné mwen adan labou
Davwa sé dwa an mwen an ka mandé

SOLO
V
An ka mandé ès sé mal an fè mézanmi
Dwa sé pou lavi, dwa pa ka kanni o
Doubout asi sa ki ta-w
Annou mété larézon la i kalé

VI
On nonm pa dwètèt oblijé pléré, kasayé
È mandé padon, viv alamandisité
Jouwa, si latè a bondyé
Sé vré yotout sé moun, rèspèté yo

VII
Ki yo sé grangrèk, ki yo maléré kon lapyè
Ki yo fè granlékòl, ki yo pa ni pon grad, o
É menm yo andélala
Sé san menm ka koulé an venn a yo

VIII
On nonm pa fèt pou i ralé kabwèt a lèspwa
Fanm pa si latè pou sèvi machpyè, woulé
Péyi an nou pyé pou tèt
Mérité dékalbandé-y si zò vlé