cd

MIZIK


BONDYE BON

Répondè :
Édrèvil bondyé bon

Chan
Bondyé sé on bon bon bon
Kriyé lérépondè
Bravo lérépondè
Ay frapé lanmen ban mwen
Kriyé létanbouyé
Ay travay an travay-la (dé fwa)
Timoun an lévé la
Ka voyé mwen pwomlé
Wo wo wo wo wo wo
Bondyé sé on bon bon bon
Ka palé lé ban mwé
Ay bondyé sé on bon bon bon (dé fwa)
Bravo lérépondè
Bondyé sé on bon bon bon
Katrèd-maten an lévé
Ay ka vin koté anmwé (dé fwa)
Wi bondyé sé on bon bon bon
Bondyé sé on bon bon bon
Woulo sa dézolan (dé fwa)

Chan
Kriyé lérépondè
Bondyé sé on bon bon bon
Ay travay an travay-la
Woy timoun an lévé la
Wi bondyé sé on bon bon bon
Ay ka voyé mwen pwomlé
Wo wo wo wo wo wo (dé fwa)
Ay bondyé sé on bon bon bon
Kriyé André ban mwé
Kriyé Fwanzo ban mwé
Kriyé Alèks ban mwé
Ay bondyé sé on bon bon bon
Kriyé Chalo ban mwé
Kriyé Fabyen ban mwé
Bondyé sé on bon bon bon
Pa voyé mwen pwomlé
Wo wo wo wo manman wo
Wo wo wo wo papa wo
Bondyé sé on bon bon bon la (dé fwa)
Pa voyé mwen alé la
Kasayé sa a a
Ka ki pasé é é
Bondyé sé on bon bon bon
Kriyé Édrèvil o
Katrèd-maten sonné
Bondyé sé on bon bon bon la
Douman