cd

MIZIK


BON VWAYAJ

Répondè :
Aviyon la sòti dékolé
Dèni ka pati ka vwayajé

Chan
Dèni ka pati ka vwayajé
I ka pati pou létranjé

Dèni ka pati ka vwayajé
I ka pati pou-y étidyé

Dèni ka pati ka vwayajé
Manman é papa ka pléré

Dèni ka pati ka vwayajé
Lè a-y rivé fo li alé

Solo chan
Dèni ka pati i ka vwayajé
I ka pati pou létranjé
Manman ka pléré
Papa pa ka konsolé
Yo pa vwè lélanné pasé
Yo ka sonjé lè i té bébé
Lèwvwè i té komansé palé
Yo ka sonjé lè i té bébé
Lèwvwè i té komansé maché
Manman mwen pa pléré
An ka pati mé an ké viré
Papa mwen pa pléré
An ka pati an ké déviré
Dèni o Dèni
Pitit an mwen ja ka pati
Dèni o Dèni
Ou ka pati chèché lavi
Pa oubliyé jan nou enmé-w
An kijan nou édiké-w
Pa oubliyé jan nou enmé-w
An ki mannyè nou té lévé-w
Dèni ka pati ka vwayajé
I ka pati pou létranjé

Chan :
Dèni ka pati ka vwayajé
I ka pati pou-y étidyé

Dèni ka pati ka vwayajé
Manman é papa ka pléré

Dèni ka pati ka vwayajé
Bondyé tousa té ja maké

Solo chan :
Lajénès déviré
Pa oubliyé péyi Gwada
Lajénès déviré
Pou zòt travay a Gwadada
Dèni o Dèni
Pa oubliyé péyi Gwada
Dèni o Dèni
Sonjé viré a Gwadada
Lè-la vini pou mèt anwout
É mété péyi-la doubout
Lè-la vini pou mèt anwout
É dévlopé péyi Gwadloup
Dèni ka pati chèché lavi
Sèten i ké viré grandi

Chan
Dèni ka pati pou-y divini
I ka pati lésé fanmi

Dèni ka pati chèché lavi
Sèten i ké viré grandi

Dèni ka pati lésé fanmi
I ka pati lésé zanmi

Dèni ka pati pou-y divini
Sé sa ki listwa a lavi

Dèni ka pati chèché lavi
Bondyé tousa té ja ékri

Tanbou