cd

MIZIK


TOUJOU VÉ NI RÉZON

Répondè :
Toujou vé ni rézon, toujou bizwen komandé
Toujou vé ni rézon, sé lidé a-w ki bon
Toujou vé ni rézon, toujou bizwen kontèsté
Toujou vé ni rézon, sé lidé a-w ki bon

Chan
Mwen ka mandé lérépondè, lévé lavwa lévé
Mandé lérépondè, chéri lavwa èvè mwen
Kriyé lékonsèwné, sé pou zòt an ka chanté
Kriyé lékonsèwné, pou yo rété kouté, an mélé

Asi latè a bondyé, ni onlo moun ka palé
Nou adan on sosyété, onlo moun ka dépalé
Ni sa ki ka konprann, tousa yo ka di sé vré
Ni sa ki ka konfonn, rèv a yo é laréyalité, an mélé

Pa ni mwayen nou diskité, sé ou tousèl ki ka palé
Nou pé pa dyalogé, ou pa ka arété blagé
Sa lézòt ka pansé, sa pa ka entérésé-w
Si yo pa dakò évé-w, ou kòlè ou ka babyé, an mélé

Nou adan on péyi, sé ladémokrasi
Chakmoun ni on lidé, on mésaj pou yo pasé
Tout pawòl pa pou vou, yenki vou é toujou pou vou
Konfwonté lézidé, pou nou pésa vansé, an mélé

É si défwa ou dan lérè, ou pa ka rikonnèt
Si ou vwè ou tini tò, ou pé ké janmen di sa
Lòrgèy sé péché, gadé lavérité
An pa ka konséyé-w ankò, pawòl an kè pa ni lèlmi, an mélé

Ay menmsi yo ka di, ravèt pa ni rézon douvan poul
Menmsi yo vlé montré nou, lé pli fò toujou tini rézon
Lavi sé lanmou, sé rédé lòt a vwè douvanjou
Fò nou aprann kouté nou, pawtajé lèspéryans an nou, an mélé

Ay mwen ka gadé lèspwa, on jou ou ké chanjé
Mwen pa ka pèd lèspwa, divwè sosyété-la chanjé
San yonn ka dominé, san yonn ki dominé
Pou nou viv an fwatèwnité, viv an solidarité, an mélé