cd

MIZIK


GRANDJANBÉL : PAWÒL KABANNÉ

OU LÉ LÉ LA DÉLA DÉLA LA
OU LÉ LA DÉ LA DÉ LA DÉ LA LA
OU LÉ LÉ LA DÉ LA DÉ LÉ O
OU LÉLA DÉ LA DÉLA DÉ LA LA

I
Siwvwè an té ni lokans a répondè
Mwen pé savé valè a tanbouyé
An té'é vini èvè konkou a yo
Bay dé timo démaré kò an mwen

II
On ti palé on jou nou té palé
On ti zyédou on jou nou bokanté
On ti dousin, on gout a lawouzé
Kifè lenbé éklò an kyè an nou

III
Flanm a zyé a-w kléré lannuit an mwen
Zéklè pété lèwvwè ou souri ban mwen
Lanm a kò a-w chalviré nanm an mwen
Fwayé mwen fò si falèz a lanmou

IV
On ti palé on jou nou té palé
On ti dousin, on gout a lawouzé
On ti pawòl pa janmen mofwazé
On santiman ou pa rivé aprésyé

SOLO

V
Lanmou byen bèl men pa janmen obliyé
Fòs a limenm sé an chous a-y i yé
Gran wélélé a pa sa ka konté
Jis foufou sav la nich a li séré

VI
Solèy kouché men lalin ka kléré
Lè on flè tonbé ondòt ja boujonné
Pli dous, pli bèl é menm pli konduité
Fò pa ou blanmé on kontrayété

VII
On ti palé on jou an té palé
On ti zyédou té la ka gaspiyé
Wach a békin pa vo ta Manmandlo
Sòti an dalo gay jan mwen adolé

VIII
OOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOOO