cd

MIZIK


JADEN NOURISYÈ

Répondè
Oudéladé lala Ladé ladé lala
Oudéladé lala Ladéladé lala
Oudéladé lala Ladéladé lala
Oudéladé lala ladéladé lala

Siwvwè sizè sonné
Épi mwen pa viré
Siwvwè solèy chofé
Épi ou pa vwè mwen
Siwvwè lapli tonbé
Épi mwen pa hélé
Sa té vé di mésyé
kè zafè mwen mélé

Répondè
Kriyé lérépondè
Chéri lavwa ban mwen
Kriyé létanbouyé
Lonjé asi ka-la
Kriyé manman ban mwen
Kriyé pa'an ban mwen
Kriyé lébonjouwa
Chéri lavwa ban mwen

Répondè
Dépi jou-la wouvè
Nou ka pati anbwa
Pou nou pésa pwévwa
Dèkwa pou nou manjé
Planté dé pyé ziyanm
Raché dé pyé madè
Mannèv nou ka pòté
Mannèv pou nou pa mò

Répondè
Kann-la ka disparèt
Bannann ja nofwajé
Nou ka planté béton
Béton pou nou manjé
Fè atansyon mésyé
Sa ki kouché an hanmak
Yo pa konnèt, mésyé
Mizè a maléré

Répondè
Kolòk asi kolòk
Sanblé asi sanblé
Rankont asi rankont
Ayen pa ka chanjé
Fò nou touvé on rimèd
Touvé on solisyon
Pou nou pésa sové
Sové sa ki tan nou

Répondè
Lavi mésyé médam
Lavi-la dé on konba
Alé di yo ba mwen
Koulèv an tòch pa gra
Ansanm nou ké lité
Ansanm nou ké gannyé
Jou a jounou atè,
Jou- la pòkò rivé

Répondè
Siwvwè sizè sonné
Épi mwen pa viré
Siwvwè solèy chofé
Épi ou pa vwè mwen
Siwvwè lapli tonbé
Épi mwen pa hélé
Sa té vé di mésyé
Ké zafè mwen mélé

Répondè
Rankont asi rankont
Kolòk asi kolòk
Sanblé asi sanblé
Ayen pa ka chanjé
Fò nou touvé on rimed
Touvé on solisyon
Pou nou pésa sové
Sové sa ki tan nou.