cd

MOVE TAN


 

 

DODOZ

Répondè

Dòdòz dòmi byen, dòmi byen, dòmi byen Dòdòz
Dòdòz dòmi byen, pa la pen'n pwan tèt aw pou mwen
Dòdòz dòmi byen, dòmi byen, dòmi byen Dòdòz
Dòdòz dòmi byen, pa trakasé lèspri aw pou mwen Dòdòz o

Alé kriyé lé répondè, mésyé é dam lévé la vwa lévé
Kriyé lè vwazinaj vini pou zot tandé
Dé mo kat pawol, jodi jou mwen kalé témwanyé
An nou rété kouté sa ki ka pasé an lè bitasyon Ti Bou

Mwen savé lè ou enmé ou toujou vlé tout biten byen maché
Mwen savé lè ou enmé ou toujou pè on malè rivé
Pèsonnèlman mwen sé on moun ka kouè an la dèstiné
On ti pwovèb ka diw sa ki la pouw dlo pa ka chayéy

Lè mwen pa té ka travay, an ka sonjé ou té toumanté
Davwa mwen té o chomaj ou toujou té ka priyé bondyé
Mwen monté mwen désan'n té ka chèché on koté pou djobé
Pou trimé mwen ja trimé mé tout biten toujou fin pa ranjé

Woy, ja ni yon dé twa fwa lè ou ka rantré ou pa ka touvé mwen la
Mwen ka lésé on mésaj pou pa atan'n mwen davwa an ké rantré ta
Mwen ni aktivité, mwen ni osi rèsponsabilité
Mwen savé sa mwen ka planté sé sa ou ké rékolté Dòdòz o

Mwen sé on moun ki pa ni vis, an pa ka bouè an pa menm ka fimé
An pa moun ka drogé, an pa moun ka kouri jipon
Mwen pa ka tréné an lari, an pa savé pouki ou ka fèw sousi
Chak moun asi la tè ni on misyon pou i akonpli, sa sé vré

Woy, la vi ou pé pa konpran'n jodi ou byen dèmen ou pé touvé ou mal
A pa pou sa on moun ké kasé tèt ay tou lé jou o
Manman mwen té ka di mwen chak kochon tini sanmdi a yo
Mwen ka pwofité di la vi mé mwen pa kalé chèché pon bab ban mwen

Woy, tout moun alè kilé yo ka di mwen ranjé
Lé lanné ka pasé ou ka ni ti bren plis matirité
Espérians a la vi, lè ou jen'n sé sa ou pa tini
Ni on laj ou pé fè, mé ni on laj osi ou pépa fè

 

tradition / interprétation : André BROUSSILLON boula Rudy RENE & Charles RIZED makè : Christian BOUCHER

 

haut
titre précédent
titre suivant