cd

MOVE TAN


DETÒTYE GWADLOUP

Répondè

Détòtyé gwadloup mé frè mé sè
Péyi la malad'o
Travayè sanblé a lantou a lé sendika, nou mélé.

Alé kriyé lé désidè ban mwen
Pou yo gadé pwoblèm an nou
Pou yo mété tèt a yo ansanm pou yo diskité, négosyé

Manman mwen di mwen pa dézèspéré
Dèmen pli bèl, jou ké méyè
Mé tou sa mwen ka vouè tou sa mwen ka tan'n, ayen pa, ka chanjé.

Gadé péyi la o nivo sosyal o
On sèl chiraj on sèl konba
A dan tout sèktè tini pwoblèm sé moun'la an difikilté.

Lé patwon pa ka fè pon santiman
Yo ka woulé o pli lajan
Nou lé maléré i fo nou manjé, ka travay san kondisyon.

Piblik ou privé sé menm'm konba la o
Menm'm politik a lajan la
Fo lé maléré mété yo ansan'm pou yo pé sa rézisté.

Si tini on lwa fo yo rèspètéy
Sé kon sa la vi ka woulé
Si tini on pwotokol sinyé fo yo rèspètéy pou sa maché.

Sé lé sendika i ka sové travay o
Ki ka défan'n lé travayè
Lé sendikalis ka fè si jodi jou dwa la ka apliké.

Si ni grèv a pa pou pwanw an otaj o
A pa pou chouyé péyi la
Yo ka goumé pou yo défan'n dwa a guadloupéyen, o manman o.

Ni sa i pa dako èvè lé métod o
Ka plédé pou on pè sosyal
Sèl avoka lé maléré ni sé lé sendika, sé vré

 

auteur-compositeur-interprète : André BROUSSILLON boula Christian BOUCHER & Eric BEAUJOUR makè : Rudy RENE

 

haut
titre précédent
titre suivant