cd

MOVE TAN


 

DEKOLAJ

Répondè

Oulélalé lalélalé lala (3)
Ou tonbé pi ba ki kabann a krapo

Dépi jou-la Adryèn té viré'w do
San i jen viré mandé'w ka'w ka vann
Lenbé tonbé asi'w kon siwawa
Ou anni mété ko a'w dan la bwason

Ou ka dansé kaladja an lari-la
Ou ka baré loto an twa chimen
Ou ka tonbé lévé adan dalo
Ou ka tan'n blokoto an kannivo

Senkèdmaten ou ka pwan on wouvè zyé
Owa pi ta on dékolaj o koko
Avan ou didiko avan midi sonné
Ou ka dékolé é mi zafè a'w mélé

Lè'w jwenn on kanmarad fo'w pwan on pétépyé
San lésé li pati si on sèl pyé
E sé konsa ou ka boulé an lari-la
Kabann a'w pi ba ki kabann a krapo

On jou monkonpè té koupé on ti pyès kann
I pwan kann-la poté'y an distilri
Lé'w vwè lé-la rivé pou yo péyé'y
I anni mandé ba'y ronm é lajan-la

Lè'w vwè monboug asi bisiklèt ali
I ka woulé toujou adwat ali
Men onfwa i rivé douvan pot a'y
I pépa rété doubout si dé janm a'y

On dékolaj ka ki pi bon ki sa
On bon ti ponch ka wouvè lapéti
Men monkonpè ou pani modérasyon
Ou lésé ko a'w alé dan la bwason

Timoun lékol yo ka fè jé épi'w
Débidalkol sésa yo ka kriyé'w
Timoun a'w ka kaché lé yo ka vwè'w
Es ou ka konpwann sé on sityasyon ba'w

Di mwen ka'y pi lèd ki on nonm ki grenné
I ka palé san savé sa i ka di
I ka aji san savé sa i ka fè
Sé ko a'y ki la men lèspri a'y pala

 

auteur-compositeur-interprète : Alex JERNIDIER boula Rudy RENE & Eric BEAUJOUR makè : Christian BOUCHER

 

haut
titre précédent
sommaire