cd

MOVE TAN


DEFO

Répondè :

Ou lé la la lé
Ou lé lé a la lé la la woulo
Lé la la lé
Lé lé la lé la la
Lé lé la lé la la
Ou lé lé a la lé la la woulo
Lé la la lé
Lé lé la lé la la

Bravo lé répondè
Annou lévé lavwa égal
Sé pou mwen pé ba yo
Bab a misyé Milo
Woulo ba tanbouyé
Déboulé asi ka la
Mésyézédam vini
Tandé on ti kamo

(wo) On sanmdi oswè
Gay Milo kouché si do
Pa ka touvé sonmèy
Nonm la ka kalkilé
Milo ka wouvwè
Dékatman a vi a li
On kout zéklè kléré
Movèzté ija fè

(wo) Ou trop agoulou
Ou voras kon simityè
Ou pa ni santiman
Ou pa ka kontanté
Ou tro rapianna
Dé men a-w toujou fèmé
Ki fanmi ki zanmi
Pa ka trapé ayen

(wo) Ou kalé lanmès
Pou fè bèl onondipè
Milo ka priyédyé
Pli fò ki labé la
Ou ka komninyé
Ou ka manti ba bondyé
Davwa lang a vou sal
Kon machpyé a légliz

(wo) Ou ni on bèl loto
Ou ka fè ganm an lari la
Manfou a ti kanklo
Ka woulé an kabwèt a yo
Ou rantré an ménaj
Mé Milo ou pa postal
Davwa sa ki ni dan
Yo pa jen ni nwazèt

Milo adan tout fèt
I abiyé kon milò
Latè pa ka pòté-y
Sé an gran dlo i yé
On manni chanpangn
Sé pou vèglé sa ou yé
Vomyé on vil krazé
Ki on touni parvini

Bon biten pa komen
Kokangnè ka sipòté
Si zafè a-w mélé
Voyé kò a-w o van
Ou pé ay o dòktè
Pé ay o mantimantè
Mé si sé-w ki mové
Oujou fò-w pé chanjé

 

auteur-compositeur-interprète : Frantz BROUSSILLON boula Charles RIZED & Eric BEAUJOUR makè : Alex JERNIDIER

 

haut
titre précédent
titre suivant