cd

MOVE TAN


CHOMAJ

Répondè

Tijan ka monté
Tijan ka désann
Tijan ka monté é désann
Paka touvé travay

Ti jan té katravay
Adan on lizin o
Lizin-la fèmé pot ay
Mi nonm-la an lan-la i mélé

Ti Jan tini twa timoun
On fanm ansent kont ay
Zafè a nonm-la byen mélé
I ka chèché chapé mizè

Kriz ékonomik mondyal
Sosyété ka lisansyé
Sosyété kanni fèmé
Gadé chomè i an lan-la

Lè ou vwè on nonm paka travay
I ka santi'y an désawa
Ka santi'y démoralizé
I ka santi'y manb initil

Ou tini on pati patwon
Lé ouvriyé mandé travay
I ka konprann i a la mandyé
I ja vé fè'y sèvi mach pyé

Ou tini on pati osi
Lé on fanm vin madé travay
I ja ka konsidéré'y
Sé rété i vin mandé'y rété

On moun ki vin mandé travay
Si i tini dinyité a'y
I pa vin mandé rété
I pa vin mandé charité

Tini patwon ki pé woulé
Yenni an katkat é mèrsédès
Dia-é-sé-kon pou péyé
Pani lajan pou ouvriyé

Ni moun san douvan ni dèyè
Paré a mandé chyen pen
E tini sa i dan lopilans
Ou pépa konté richès a yo

Tin on bann malfétè i sizé
Asi do a maléré
Yo dan lopilans san soufwans
Sizé si roti a yo

Woy wayayayo
Koulèv an toch paka gra
Woté pyé a'w an vyé soulyé
Si'w vié vwè kolè a douvan jou

Dinyité lonè é rèspé
Twa santiman flou dwèt tini
Pajen jalou biten a moun
Pa anvyé sa lézot tini

Apatoudi rété sizé
Bwa kwazé ka gadé syèl
Ou ké ba fès a'w twa tap ti bwen
Si'w vlé vwé chimen a dèmen

Ba chal a'w gaz tibwen
Fè sèrvèl a'w maché
Ou pé ni lidé a'w ki ta'w
Pa toujou atann si lézot

E si gwadloupéyen dako
Si yo ni solidarité
Piti kon I yé fè sa zo pé
Pou soulajé lé maléré

 

auteur-compositeur-interprète : Alex JERNIDIER boula (Charles RIZED & Eric BEAUJOUR) makè : Christian BOUCHER

 

haut
titre précédent
titre suivant