cd

MOVE TAN


BEL TI NEGRES

Répondè

Oulélalé lalé lalé lala
Oulélalé lalé lalé lala
Oulélalé lalé lala
Oulélalé lalé lalé lala

On jou an té jwenn épi on bèl ti manmzèl
Ti manmzèl la sété on réyon solèy
I té bèl kon larkansyèl
On larkansyèl adan on réyon solèy

Mwen anni rété èstèbèkwè
Lè zyé an mwen tonbé si tifi la
Mwen anni santi ko an-an chanjé
San menm konprann sa ki ka rivé mwen

Tifi la tini dan ékawté
Dé jou a li dé jou a mango ponm
Dé tété a'y sé dé ponm kannèl
Mézanmi fo zòt vwè tifi la

Tifi la tini dé janm awké
Lè i ka maché sé konsi i ka dansé
On kaladja ki byen balansé
Mi ta'w mi tanmwen fo zot vwè tifi la

Lè tifi la ka pasé an lari la
Moun ka viré vwè prèstans a fi la
An loto menm si yo présé
Tout jenn gason vlé lésé li pasé

Bèl ti négrès bèl ti doudou
Vini ti bwen pou mwen pé palé ba'w
Ou ké vini ti bwen pou mwen pé di'w
Ki santiman ki adan kè an mwen

An té vlé ou vini o bo mwen
Pou mwen pé sa santi batman a kè a'w
An té ké vlé sa li an dé zyé a'w
Tout santiman ki an fon a kè a'w

Ti fi la sé on réyon solèy
E chalè a'y ka chofé kè an mwen
Mannyè gadé ay menrn sé on karès
E dé men a'y on lizin a tandrès

Ti fi la ka dégajé
On ti parfen a maracudja
On ti zès a ponm kannèl
Epi on ti frézè a kannèl

Memn si on lo dlo ja pasé anba pon
Dépi jou la nou té kontré
Ti doudou di mwen si ou ka sonjé
An jan ou té chouboulé kè an mwen

 

auteur-compositeur-interprète : Alex JERNIDIER boula (Christian BOUCHER & Eric BEAUJOUR) makè : Rudy RENE

 

haut
titre précédent
titre suivant