cd

LAREL LESPWA


TRIBILASYON

Misyé la vin a kaz a manman mwen
I raché mwen an bwa a manman mwen
I pati épi mwen é frè é sè an mwen
I méné nou alé
An kriyé anmwé, an kriyé a lasasen
An kriyé anmwé pou yo poté an soukou
Men pèsonn pa jen tandé vwa an mwen
I chayé mwen alé
An poté mannèv an fè so dématé
Poté mannèv pa sèvi mwen ayen
So dématé pa sèvi mwen ayen
Bouwo la chayé mwen
Manman o manman vini mwen rakonté'w
Tribilasyon penn é mizè an pasé
Atrosité yo fè mwen dépi twa ti jou
Ou mèt mwen asi la tè
Kon zannimo i konsidéré mwen
Maré épi kod é maré épi chenn
Maré séré i menné mwen alé
On koté an pa konnèt
A kaz a li i méné mwen alé
A kaz a li travay patini sès
Travay fosé travay tout la jouné
Jis tan solèy kouché
Solèy la cho sa pa ka di ayen
Lapli tonbé sa pa ka fè ayen
Solèy chofé pou chofé kè a yo
Lapli la ka tonbé pou lavé penn a yo
Timoun kon mwen yo tini manman yo
Timoun kon mwen yo tini papa yo
Timoun kon mwen yo tini fanmi
An patini ayen
A fos pran fè an té ja rézinyé
An té kon ti fèy van la ka chayé
An touvé fos, kouraj, pou mwen lité
An fini pa chapé
A fos goumé an fini pa chapé
A fos konba kod la fin pa kasé
Patini chif pou pé konté
Kouraj a maléré
Dodo pitit, pitit a manman do
Dodo pitit, pitit a papa do
Manman'w et papa'w yo kalé travay
Pou yo ba'w bwè é manjé
Dodo pitit, dodo doudou dodo
Manman é papa yo ka pati travay
Yo kalé travay men yo pé ké tadé
Pou yo pé déviré

sommaire | titre précédent | titre suivant