cd

LAREL LESPWA


SOSYETE KWEDI

An ka mandé on krédi pou mwen péyé

Woy mwen pa tini lajan
Zafè an mwen mélé mésyé
Mwen ka ranbousé on télévizion
Mwen ka péyé on apawtèman
La fen di mwa rivé an po ko touché
Gadé trèt ki a si kont an mwen
Mwen andété mwen pépa péyé
Mwen tini zanfan pou mwen élevé
Mwen ni pitit pou bay bwè é manjé

An mwé o an ka douwé
An mwé o an pépa prété
La bank pa ka prété mwen lajan
La sosyété ka pyéjé mwen
La konsomasyon ka détwi mwen
Mwen tini fakti pou mwen péyé
Mwen tini enpo pou mwen péyé
Evè krédi mwen ka maché

An mwé o an ka douwé
An mwé o an pépa prété
Tou sa mwen ka gannyé ja dépansé
Ay on sèl jan mwen pé péyé
Yenki kon sa an ké pé péyé
An mwé o an ka douwé
An mwé o an pépa prété

Menm sa ou pa bizwen ou ka achté
Ou ka dépansé plis ki ou ka gannyé
Tou sa ou ka vwè ou vlé achté
Tou sa ti moun aw vlé ou ka achté
La piblisité ki ka pyéjéw
Sèl biten ou konnèt sé konsomé
Ou kondisyonné pou ou pé achté
An mwé o an ka douwé

An mwé o an pépa prété
Magazen wouvè ou ka varé
Vwazen aw ni sa ou vlé ni sa
Entèl ka fè sa fò ou fè sa
Sitiyasyon aw pa ka pèrmèt
An mwé o an ka douwé
An mwé o an pépa prété
E lèw gadé ou ka hélé an mwé
E lèw gadé ou ka kriyé mizè
Ou pri an sistèm a krédi la
Yo ka fèw kwè tout biten fasil
Achté a nwèl péyé a pak
Mi sé kon sa ou ka pèd la kat
An mwé o an ka douwé
An mwé o an pépa prété

sommaire | titre précédent | titre suivant