cd

LAREL LESPWA


SIPRIYEN

Sipriyen o Sipriyen
Sipriyen ola'w yé
Sipriyen ka ki rivé'w
Moun la ka èché'w toubonman

Sipriyen ou té ka mayé
On jou sanmdi a mwad juiyé
Lè'w vwè sanmdi la rivé
Moun la ka èché'w kon zépeng

Ou pwomèt fi la mayé
Rivé pwop jou a mayé la
Sipriyen chanjé lidé
Pèsonn pa savé ola i pasé

Sipriyen santi'y mélé
I santi ko a'y a léto
I pa fè ni yonn ni dé
I pwan aviyon i vwayajé

Ou anbarasé fanmi a'w
Dérèspèkté bèl fanmi a'w
Foutépanmal di fiyansé a'w
Gadé an ki léta ou mété yo

Frè é sè a fi la kolè
Frè é sè a'y té vwayajé
Pou vin asisté mayé la
Gadé an ki léta ou mété yo

Fanmi la prévwa sa ki fo
Pou fè on bèl sérémoni
Pou fi a yo ki ka mayé
Fanmi la kolè yo ka babyé

Fanmi a'w menm byen anmèwdé
Pa sav ka pou fè ka pou di
Yo ki pa té menm au kouran
La ont ka fè yo anvi kaché

Ti fi la an tout léta a'y
Ti fi la o dézawa
Ti fi la kanni pléré
Patini mwayen i konsolé

Fiyansé la o dézawa
I paka arété pléré
I ka pléré kon arozwa
Gadé an ki léta ou mété li

Ti fi la té tèlman bèl
Adan on ti rob a dantèl
Mi ti fi la ka tonbé mal
Fo méné'y alé lopital

Ou té savé ou vé pa mayé
Ou paté dwèt angajé'w
Sa ka sanm on mayé fosé
Gadé an ki léta ou ou mété yo

sommaire | titre précédent | titre suivant