cd

LAREL LESPWA


SEKIRITE

Nou pa ti ni sékirité

Rèpwiz

Répondè lévé la vwa ban mwen
Mésyé é dam fwapé lanmen ban mwen
Woy, kouté pawòl an mwen
Tanbouyé joué on toumblak ban mwen
Tanbouyé konnié ka la ban mwen
Woy woy, nou an danjé
Woy, biten la mové
Woy woy, sa doulouwé
Ou pé pa maché an lari ankò
Ou pé pa woulé an vwati ankò
Ay, lé malfétè déwò
Woy, lé malmaké déwò
La polis pa démisyonné
La jandamri pa démisyonné
La jistis pa démisyonné
Ou pa savé ki tan yo pé agréséw
A nenpot ki lè, yo pé baréw
An granntè sa danjéré
La bastè lè swa sa danjéré
Toupatou ou kalé ou an danjé
La polis pa démisyonné
La jandamri pa démisyonné
La jistis pa démisyonné

solo
La polis pa démisyonné
La jandamri pa démisyonné
La jistis pa démisyonné
A lè ki lé kouto ki ka palé
Kon yé la sé sab, ki ka palé
Jòdi jou, sé fizi ki ka palé
An pé pa an pé pa pé pa viv kon sa
An pé pa an pé pa pé pa lib kon sa
Si a pa on volè sé on viyolè
Si a pa on viyolè sé on kriminèl
La polis pa démisyonné
La jandamri pa démisyonné
La jistis pa démisyonné
An pa savé an ki jan mé fò sa chanjé
Fò nou savé ki jan la sosyété yé
Ay, kriyé gwadloupéyen
Kriyé lé gwadloupéyen
Jòdi jou sé mwen dèmen sé ké vou
La polis pa démisyonné
La jandamri pa démisyonné
La jistis pa démisyonné
Mésyé é dam, nou an danjé
Péyi an nou an danjé

sommaire | titre précédent | titre suivant