cd

LAREL LESPWA


LAREL LESPWA

Ecoutez 592Ko

Kouté on bèl ti graj
Ki ké chouboulé kè a yo
Kon solèy lèvan
Kon lanbéli an mové tan
Lè tanbou an dalo
Lè jouwa ka déranmé
On ti zékobèl
Ké kléré chimen ba yo

Répondè :
Ou lélé lala
Ou lélé la lé lala
Ou lélé lala
Lélé la lé lala
Lélé la lé lala
Ou lélé la lé la la
Ou lélé lala
Lélé la lé lala

Woy bravo lé répondè
Wi woulo ba tanbouyé
Ban mwen on bèl rèpriz
Pòté mwen asi lékla
Woy an larèl a yo
An siyaj a gran jouwa
Pou nou pé chonjé
Lè ka la té ka palé

Répondè :....................
Woy on vol a ziwondèl
Ka planni asi
Kako Kon zoziyo maren
Anlè vwèl a batiman
Ka simé lèspwa
Adan kè a tanbouyé
Mi on ti vokal
Pou nou pé chonjé
Lékris, wiw

Répondè :....................
Woy kouté on ti pawòl
Pou lavi la pa touné fòl
Pou van a siklòn a yo
Pa enni vin chayé nou
Pou son a mantè
Pa vin plen zòrèy an nou
Pou adan loraj
Nou kenbé sa ki t'an nou

Répondè :....................
Woy tout lé malpalan
Ké valé kakyèt a yo
Tout lé mizérab
Ké rantré an zékal a yo
Woy on ti tak lapli
Ké lavé katèl a yo
Si ou bizwen rèspé
Sé rèspé pou ou pé planté

Répondè :....................
Woy on vòl a ziwondèl
Ké planni asi Kako
On ranjé zimòtèl
Ké véyé asi nanm a yo
On ti chanté miyèl
Ké kontanté kè a yo
Mi on mòso gwoka
Pou nou pé chonjé Kristèn, wiw

Répondè :....................

BOUT

haut

sommaire | titre précédent | titre suivant