cd

LAREL LESPWA


LANBE

Répondè

O lanbè o Lanbè (3 fwa)
Lanbè ka'w ka fè an lari la

Ou ka monté ou ka désann
Ou toujou ka ba lari chenn
Ou kon lawa a gran tété
Sé an lari la ou ka rété

Senkèdmaten poko sonné
Jou la po ko rouvè zyé a'y
Ou ja doubout an lari la
Jwen a'w an men a'w ou ka fimé

Manman'w té anbarasé èvè'w
Ou fè'y pwan bodlanmè pou gran chimen
I vwè man Sérafen ésé zanfan
é tout mennaj a'y dèyè do a'y

Ou té fèy vwè tout sot koulè
Ou té vann tousa i té tini
Ki fè'y désidé a sakrifyé'w
Pou élévé frè é sè a'w (Lanbè)

Joué é difé ou pé brilé
Ou vann nanm a'w pou achté drog
Ou ka manjé nanm a'w an salad
Dépi'w antré adan krak la

Ou ka pwan dlo mousach pou lèt
Ou pwan lanbéli pou botan
Ou konfann koko é zabriko
Ola lisidité a'w pasé (Lanbè)

Ou ka maché an lari la
Tèt a'w bésé zyé a'w fèmé
Vwati ka koné pou paka tandé
Ko a'w la men lèspri a'w pala

Yo té mandé'w nouvèl a travay
Ou té réponn si sé on mak savon
Dèpi jou rouvè jistan i kouché
Sé an lari la ou ka rété

Gadé an ki jan zafè a'w mélé
Dèpi jou la ou antré an drog la
Ou ka manjé nanm a'w an salad
Nanm a'w ka brilé adan on pip a krak

O fanmi a'w o zanmi a'w
Tout moun la yo lésé'w tonbé
Gadé vwè pou yo méné'w lopital
Vwè si yo pé dézentoksiké'w (Lanbè)

Ou té ké vlé yo poté'w soukou
Pour rédé'w soti adan drog la
Moun la ka gadé'w yo paka vwè'w
Alè yo vini on jan byen fouté panmal

A mézanmi sa fè lapenn
Pou vwè gason la an lari la
Solèy ka chofé i ka santi fwèt
Rapot a krak la ki dérayé'y konsa

An ka mandé poté atansyon
Pou vwè tousa jenn an lari la
Tousa jenn ki pa ka fè ayen
Tousa jenn krak la pé dérayé (mésyé)

Alé kriyé lé zotorité
Kriyé lé "secteurs d'encadrement"
Kriyé lé gwadloupéyen rèsponsab
Pou pé mandé yo ka nou ka fè pou sa
An ka mandé si pani mwayen

Kannalizé énerji a yo
Patini nonm é dimi nonm
Tout nonm sé nonm asi latè (an di zot)

Lè'w vwè on nonm paka travay
Lè'w vwè i patini okipasyon
Lè'y ka rété an lari la
Sé vis é konmès ki ka sèvi'y konpangn

haut

sommaire | titre précédent | titre suivant