cd

LAREL LESPWA


GRAJ A LANMOU

Doudou chéri mwen enméw,
Mwen enmé vou kon ou yé,
Doudou, chéri mwen enméw,
Mwen enméw pou sa ou yé,
Doudou chéri mwen enméw,
Kè an mwen ka bat sé pou vou doudou.

Rèpwiz

Lanmou an mwen, mwen ka trasé
Santiman an mwen an ka dévlopé
Pou tout moun ki ja enmé an vi a yo,
Pé sa konpwan'n sa
Ka mandé lé santimantal,
Pou yo maké vwa a lanmou an mwen.

Rèpwiz

Pwèmyé fwa nou té kontré
Pwèmyé fwa nou té palé doudou
Mwen po to ko savé
Lanmou aw té déja désiné mwen po to ko désidé
Mé kè an mwen li té déja paré.

Rèpwiz

Lè ou ka palé mwen kontan
Lèw vwè ou ka souri mwen kontan
E chak fwa ou ka gadé mwen
Ayen dòt pa ka konté pou mwen,
Mwen awozé pou la jouné
On sèl jwa ka pousé an didan mwen.

Rèpwiz

Sé vou ki ka ban mwen kouraj
E sé vou menm ki ka ban mwen lèspwa
Menm si ou vwè dé fwa la vi la rèd,
An ka kriyé an mwé,
On sèl biten toujou sonjé solèy ka kléré pou mwen lè ou la.

Rèpwiz

Fò on nonm ranjé kaban'n ay pouy dòmi
S siw la jòdi sé pas sé vou mwen chwazi
A pa la vi ké désidé pou nou,
Sa nou dwèt fè ansanm,
Chéri doudou ou savé byen
Sé nou menm ki sav sa ki bon pou nou.
Lé jèn alè ki lé,
Yo pa menm bizwen enmé,
Yo ja ka livré yo
Ti bren èvè tròp fasilité,
Lanmou a yo tro konpliké
Yo pa savé ka i la sensérité.

Rèpwiz

A pwézan tout biten kalkilé
On lo moun ansanm pou on kèsyon dentéré,
Mé lanmou mwen savé,
Pa ka janmen rigolé,
Alè vo myé on moun tou sèl
Ki ou vwè on moun mal akonpannyé.

Rèpwiz

Tini on tan pou pwan plézi
On nonm dwèt anmizéy pwofité dè la vi,
Mé si ou vwè dèmen,
Ou désidé ou vlé konstwi,
On sèl biten tout moun savé
Ou ké rivé yenki siw byen chwazi.

Rèpwiz

Fo pa nou obliyé,
Pitit ki ka grandi Bondyé,
Dèmen an lè lanmou
Yo pé ké ni ayen a di,
I fo nou montré yo osi
Sa ki lanmou pé ké janmen fini.

Rèpwiz

haut

sommaire | titre précédent | titre suivant