cd

LAREL LESPWA


FO METEW AN PWENT

Fò météw an pwent

Répondè
Kriyé répondè
Woy tanbouyé
An pwent mé zanmi
An pwent mé zanmi
Pètibou Bémawo Lamanten
An pwent manman mwen
An pwent manman mwen
An pwent papa mwen
An pwent pou maché
An pwent pou lévé
An pwent pou dòmi
Répondè
Répondè
An pwent mwen di zòt
An pwent mwen di zòt
Pètibou Bémawo Lamanten
A sentwòz An pwent mwen di zòt
An pwent pou lévé
An pwent pou dòmi
Aw aw, aw aw aw
Aw aw, aw aw aw
Aw aw, aw aw aw
A Déé A Pwentnwa Viézabitan
An rivé
Kriyé répondè
Kriyé répondé Douman !

Woy, a ka manman mwen é
La tè ké lévé An kriyé zanmi
Pou yo té konpwan'n
A la Gwadloup o
Sé moun la pa té vlé konpwan'n nou mélé
Kriyé répondè An pwent pou lévé
An pwent pou maché
An pwent pou domi
Marigalant Dézirad Senbawtèlmi
An pwent manman mwen
An pwent papa mwen Douz !
Pètibou Bémawo Lamanten
A Sentwòz An pwent mwen di zòt
An pwent mwen di zòt
An pwent pou lévé
O Alès
O widi
O Krisyan
O Chalo
An hélé Mé zanmi
An pwent mwen di zòt
An pwent mwen di zòt
An pwent pou lévé
An mélé An mélé
Obliyé Houm !
Répondè
Répondè
An pwent mwen di zòt
An pwent pou lévé
Pètibou Bémawo Lamanten
A Sentwòz
An pwent manman mwé
An pwent manman mwé
An pwent papa mwé
Kriyé yo Palé yo Sésa !
Lè mwen ka lévé a ka manman mwen
An di manman mwen woy
Zafè la mélé
Mwen ka rèdésan'n o A Pètibou
Mwen ka pè palé
Dè mizik an mwen mwen mélé

Mé zanmi Kriyé yo
An pwent manman mwen
An pwent papa mwen Douz !

haut

sommaire | titre précédent | titre suivant