cd

LAREL LESPWA


DEZOLASYON

An tini on lenbé
________________________Rèpwiz

Wo ou wo ou wo ou wo, sa maléré
Wo ou wo ou wo ou wo, sa dézolé
Doudou an mwen, ki lésé mwen
Doudou an mwen, ki kité mwen
I ja tini dé jou mwen pa ka dòmi
Ja tini twa jou mwen pa ka manjé
Tout la jouné, mwen ka pléré
Maten é swè, mwen ka pléré
Mwen ka pléré mwen pa ka arété
Mwen pa ni zanmi pou konsolé mwen
An pa ni fanmi ka okipé di mwen
An mwé kriyé manman ban mwen
An mwé kriyé papa ban mwen
Doudou an mwen boujé asi mwen
Doudou an mwen fèy asi mwen
I disparèt i pa menm lésé on adrès
An paté savé nou té ni pwoblèm
I pa jen di mwen i té malérèz
Wo ou wo ou wo ou wo, mwen ka pléré
Wo ou wo ou wo ou wo, mwen dézolé
Wo ou wo ou wo ou wo, sa maléré
Wo ou wo ou wo ou wo, sa dézolé
Mwen ja soufè, mwen ka pwan fè
Mwen ja soufè mwen a dan lanmizè
An pa té savé sa té ka fè mal
Mwen ja di mwen tou sa sa pa nòwmal
An mwé o, oti doudou an mwen
An mwé o, ola bonè an mwen
Mwen ka trenné, an lari la
Mwen ka trenné an sé baw la
Mwen ja pwan yonn dé vè wonm pou konsolé mwen
Mwen sizé la ka pléré mizè an mwen
Wo ou wo ou wo ou wo, sa maléré
Wo ou wo ou wo ou wo, sa dézolé

haut

sommaire | titre précédent | titre suivant