cd

LAREL LESPWA


ATLANTA 96

Répondè

Marijo é Laura
Patricia é Issorat
Epi Jean Rosier élwa
Nou té monté a Atlanta

Ké kriyé lé répondè
Si lé répondè ni lokans
Si yo tini prèstans é armoni
An ké joué jis lanjélis sonné

Lèw vwè Marijo ka kouri
Tout moun ka rété dèyè li
Mésyé gadé dé janm a manmzel
I ka kouri kon on gazel

I tini pyé men i tini tèt
Say an tèt ay pa an pyé ay
I tini karaktè ay é pèsonn
Pa a fè sa yo vé é Marijo

Epé ay adan men gòch ay
I toujou paré pou ataké
Lora gèp la ka soté i ka volé
Yo pa ka rivé touchéy

On tou piti piti ti fanm
Ki ni kont a fanm ay adan'y
Patricia pa janmen bésé kakèt
Douvan sa ki jéan kotéy

Fanm an nou sé fanm ki vayan
Fanm an nou yo tini talan
Fanm an nou yo tini balan toubonman
Sé sa yo montré Atlanta

Lèw vwè i sizé adan chèz ay
I pa ka lésé plas pou pèsonn
An ka woté chapo an mwen 3 fwa
Byen ba pou misyé Issorat

Kon startè la té bay dépa
I té pati kon on fizé
I solid i rapid kon bolid
E i pa ka pèd tan an chimen

Jean Rosier pa ka rigolé
Avan solèy i ja lévé
I pa ka fè détay é épé ay
I poté vini 4 méday

Nou pa fimé tabak a jako
Nou pa manjé manjé obliyé
Nou pa manjé manjé a bopè
Nou pa tété lèt a bèlmè

An di bravo pou la jennes
Laura Marijo é Patricia
Jean Rosier é Claude Issorat
Sa ki vayan lévé lan men

Woy woy lé répondè ay
Répondè réponn la vwé
Nou pwan 11 méday a Atlanta
Sa ki vayan ké lévé lan men

Woy woy nou déviré chè
Nou poté 11 méday vini ba yo
Di bravo pou la jennès
Atlanta nou sòti chawaya

haut

sommaire | titre précédent | titre suivant